Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

.

Om studiet

Midtausten er nemninga på ein geografisk vagt definert region med felles kulturell referanseramme. Kjerneområdet omfattar beltet av land frå Egypt i vest til Persiabukta i aust med landa på Den arabiske halvøya og Iran. Det er delt i fire hovudtema: Kulturell og religiøs bakgrunn, Midtausten og Palestina og kampen om Jerusalem. Emnet er ein del av Master i kulturmøte. Dei som fullfører og seinare vil gå vidare til mastergraden, får studiet automatisk godskrive. Les meir om emnet i emneplanen.

Undervisningsopplegg

Det vert nytta varierte undervisnings- og arbeidsformer – seminar og førelesning, i tillegg til prosessorientert skriving. Vurdering i studiet skjer på grunnlag av endeleg versjon av prosessoppgåva, og ein justerande munnleg eksamen.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4367

Anbefalt forhåndskunnskap

Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Alle utdanninger innen