Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Har du et hjerte som banker for barn og unge som har det vanskelig?

Mange barn og unge blir utsatt for psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, gir inngående kunnskap om psykososiale vansker, psykiske problemer og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne.

Dette studiet øker din kompetanse slik at du bedre kan sette inn tiltak som fremmer barn og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastinger. Studiet er tverrfaglig og tverretatlig hvilket er med på å gi bred kompetanse og utvikle evne til kommunikasjon.

Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse og er et oppdragsstudium med Helsedirektoratet som oppdragsgiver.

Målgruppe for studiet er personer som arbeider med barn og unge i skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester, NAV, barnevernet, politietaten, kultur- og fritidstilbud eller lignende.

Kvalifikasjon/tittel

Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning/Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning

Alle utdanninger innen