Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Har du generell studiekompetanse og har fullført og bestått årsstudium eller tilsvarende i engelsk eller fremmedspråk, kan du søke deg direkte inn på 2. året i bachelorløpet.

Er du glad i språk og kultur? Har du tenkt over at økt bruk av digital teknologi er med på å endre måten vi bruker språk og kommuniserer på? Med en bachelor i språk får du god innsikt i litteratur og kultur, og du kan samarbeide med mennesker fra ulike land og kulturer i framtidig yrkesliv og videre studier.

Du opparbeider deg kompetanse i tekstforståelse, praktisk språkbruk og informasjons- og erfaringsdeling, i formelle og uformelle situasjoner. Studiet er nettbasert og vil gi deg en særegen internasjonal profil, som kan åpne dørene til mange spennende opplevelser og arbeidsmuligheter, som for eksempel innen journalistikk, på kultur-, forlag- eller bibliotekfeltet, som tolk eller lærer eller innen (internasjonal) kommunikasjon og markedsføring. Studiet er også et godt grunnlag for videre studier på masternivå.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Alle utdanninger innen