Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 224680

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Er du interessert i skolefaget samfunnsfag? Er du nysgjerrig på verdens- og Norgeshistorie, geografi, hvordan samfunnet endrer seg, hva som endrer seg - og ikke minst hvorfor det endrer seg? Årsstudiet i samfunnsfag vil gi deg verktøy og kunnskap til å finne svar på disse spørsmålene.

Årsstudiet er delt inn i emner som er knyttet til fagområdene historie, geografi og samfunnskunnskap. Studiet vil gi deg en bred forståelse for samspillet mellom mennesker, samfunn og natur, og utvikle dine analytiske evner i samfunnsvitenskapelige spørsmål. Studiet vil gi deg både faglig fordypning i fagområdene og kunnskaper om hvordan du formidler kunnskap til elever i undervisningen. Læringen foregår gjennom forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og utflukter.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Samfunnsfag årsstudium