Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Forkurs
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Har du en drøm om å bli ingeniør, men har bare generell studiekompetanse?

Realfagskurset gir deg intensiv og målrettet undervisning i matematikk og fysikk.
Med fullført og bestått realfagskurs dekker du kravene om realfag for opptak til ingeniørutdanningene.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Realfagskurs

Alle utdanninger innen