Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Har du generell studiekompetanse og har fullført og bestått årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, kan du søke deg direkte til 2. året i bachelorløpet.

En fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon er en yrkesrettet høyere utdanning for deg som ønsker en karriere innenfor økonomi og ledelse.

Hva lærer du?

I andre studieår får du undervisning i regnskap, samfunnsøkonomi, samt finansiering og investering. Det siste året spisser du kompetansen din innenfor et av fagområdene som tilbys i studiets profileringer. Det siste året passer også godt for utveksling til en av høgskolens partnerinstitusjoner.

Undervisningen

Undervisningen foregår i forskjellige former med felles forelesninger, oppgaveløsninger, gruppearbeid og seminarundervisning, delvis med prosjektarbeid i mindre grupper og individuell oppfølging av studentene. Det kan bli stilt krav til frammøte i deler av undervisningen.

Alle utdanninger innen