Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Norsk påbyggingsstudium gir deg en faglig fordypning som bygger videre på grunnstudiet i norsk/nordisk (årsstudium eller 60 studiepoeng norsk i grunnskolelærerutdanning), og gir en høy kompetanse i språklige, litterære og norskdidaktiske tema. Studiet er spesielt rettet mot undervisning på 8.–13. trinn. Dette studiet er også relevant for å søke seg videre på et masterstudium i norsk/nordisk, men også for andre med interesse for faget.

Kvalifikasjon/tittel

Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng)