Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Språk er tett knyttet til kultur og identitet. Det er en nøkkel til å forstå vår fortid, vår samtid, og ikke minst delta i samfunnet der vi lever i dag. Norsk er av den grunn det største faget på alle trinn i grunnskolen.

Masterstudiet i norsk i skolen gir et solid faglig og didaktisk grunnlag for å arbeide som norsklærer i skolen. Studiet vil gi deg fordyping i temaet språklig mangfold i klasserommet. Med masterstudiet og godkjent lærerutdanning får du yrkestittelen lektor.

Studiet er samlingsbasert og går over fire studieår. Studiet kan også tas på heltid over to studieår (ikke opptak høsten 2024). https://www.hiof.no/studier/programmer/mnorsk-masterstudium-i-norsk-i-skolen-heltid/index.html

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i norsk i skolen

Alle utdanninger innen