Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Studiet har ikke opptak høsten 2024.

Brenner du for å undervise matematikk i skolen? Ønsker du å bidra til nytenking og videreutvikling av det matematikkdidaktiske fagfeltet? Masterstudiet i matematikkdidaktikk gir deg et solid faglig og didaktisk grunnlag for å arbeide som matematikklærer i skolen.

Masterstudium i matematikkdidaktikk tilbys som heltidsstudium over to år og som deltidsstudium over fire år. Studiet er samlingsbasert og gir deg mulighet for å kombinere jobb og studier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i matematikkdidaktikk

Alle utdanninger innen