Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Brenner du for å undervise matematikk i skolen? Ønsker du å bidra til nytenking og videreutvikling av det matematikkdidaktiske fagfeltet? Masterstudium i matematikkdidaktikk tilbys for første gang fra høsten 2021, både som deltidsstudium over fire år og heltidsstudium over to år.

Det er et behov for heving av kompetansen i matematikk blant lærere, studenter og elever. Ved å studere masterstudium i matematikkdidaktikk vil du imøtekomme dette behovet ved å videreutvikle den praktiske undervisningen i klasserommet gjennom nye arbeidsmetoder og med utvidet teoretisk forståelse innen aktuelle temaer som blant annet algebra, modellering og programmering. Med masterstudiet og godkjent lærerutdanning eller PPU får du yrkestittelen lektor. Studiet er samlingsbasert og gir deg mulighet for å kombinere jobb og studier.

Kvalifikasjon/tittel

Master i matematikkdidaktikk

Alle utdanninger innen