Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Brenner du for å undervise matematikk i skolen? Ønsker du å bidra til nytenking og videreutvikling av det matematikkdidaktiske fagfeltet?

Masterstudiet i matematikkdidaktikk gir deg et solid faglig og didaktisk grunnlag for å arbeide som matematikklærer i skolen. Masterstudium i matematikkdidaktikk tilbys som deltidsstudium over fire år og heltidsstudium over to år (heltidsstudiet har ikke opptak høsten 2024). Studiet er samlingsbasert og gir deg mulighet for å kombinere jobb og studier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i matematikkdidaktikk

Alle utdanninger innen