Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. februar 2024.

Om studiet

Oppdag en verden av kreativitet og kunst i barnehagen med vår spennende videreutdanning "Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen" (30 studiepoeng).

Videreutdanningen gir deg muligheten til å utvikle og fordype din kompetanse innen kunst, kultur og kreativitet i samsvar med rammeplanens kapittel 9.

Studiet legger vekt på å styrke dine ferdigheter innen å fremme barns estetiske utvikling gjennom spennende kunst- og kulturopplevelser. Du vil utvikle bevissthet om den digitale samfunnsutviklingens påvirkning på fagets innhold og metoder, samtidig som du får forståelse for de faglige elementene knyttet til musikk, teater, drama, visuell kunst og didaktikk. Du vil ikke bare få innsikt i flerkulturelle perspektiver, men også lære å integrere dem i ditt eget arbeid. Videre vil du utvikle evnen til å se kunstfaglig virksomhet i kontaktpunktene mellom kunst og samfunn, med spesielt fokus på dannelse

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert

Kvalifikasjon/tittel

Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. (Kffb) (30 studiepoeng)