Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Konsekvenspedagogikk 2 bygger på Konsekvenspedagogikk 1 og er ment som en fordypning i en pedagogikk som endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Studiet er unikt i nordisk sammenheng.

Studiet passer for pedagogisk arbeid med barn, unge voksne og eldre og gir en egnet bakgrunn for arbeid i barnehager, skoler, institusjoner, arbeidsmarkedsbedrifter, fengselsvesen og forebyggende tiltak.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen