Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. februar 2024.

Om studiet

Studiet Digital kompetanse i barnehagen - dømmekraft og medborgerskap vektlegger barns medvirkning i barnehagens arbeid med digitale verktøy. Gjennom studiet vil du lære hvordan du kan sikre at barnehagens digitale praksiser er lovlige og etisk forsvarlige, og samtidig i tråd med Rammeplan for barnehagen.

Studiet har fokus på profesjonsfaglig digital kompetanse for barnehagelærere og skal øke studentens evne til å reflektere kritisk over bruk av digitale verktøy i barnehagen i tråd med aktuelle lovverk, Rammeplanen for barnehagen og aktuelt fagstoff. Videre vil studiet gi innsikt i pedagogisk dokumentasjon som arbeidsform til å utvikle digital kompetanse i samspill med barns innspill og deltagelse. Samarbeid og barns muligheter til medvirkning er en vesentlig del av alle oppgaver i studiet.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert

Kvalifikasjon/tittel

Digital dømmekraft og digitalt medborgerskap i barnehagen