Sosialt arbeid (sosialfag) - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studieretningen i sosialt arbeid retter seg mot personer med ulik profesjonell fagbakgrunn som ønsker å kvalifisere seg videre innen det sosialfaglige fagfeltet.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studentene øker sin kompetanse i analytisk, kritisk refleksjon over samfunnsforhold og sosialfagenes virksomhet, og får en større innsikt i det komplekse spennet mellom enkeltmenneske og samfunn.

Studiet tilbys på heltid over to år og deltid over tre år. Foruten masteroppgaven på 45 studiepoeng, består studiet av fem obligatoriske emner og to valgfrie.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller tilsvarende.