Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

.

Om studiet

Denne videreutdanningen gir deg kunnskap og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller innen helse- og sosialtjenesten.

Studiet bidrar til å gi deg utvidet forståelse på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Du vil få økt forståelse for det endringspresset som helse- og sosialtjenesten står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører.

Å utvikle kompetanse innenfor områdene personalledelse, samarbeid og endring er bærebjelken i studiet.

Endringskompetanse innebærer at ledere både er i stand til å initiere endringer i egen organisasjon, og til å lede omstillinger som følge av helse- og sosialpolitiske reformer og krav.

Videreutdanningen i ledelse passer for avdelingsledere og virksomhetsledere i den offentlige helse- og sosialtjenesten, men også toppledere som mangler formell lederkompetanse.

I tillegg er studiet godt egnet for

  • fagpersoner som ønsker å kvalifisere seg for lederstillinger
  • ansatte i frivillige organisasjoner
  • ansatte privat helse- og sosialtjeneste
  • selvstendig næringsdrivende
  • et ledd i kvalifisering for utrednings- og konsulentarbeid
  • helse- og sosialarbeidere som primært ønsker økt organisasjonsforståelse, som et ledd i egen kompetanseutvikling.

Studiet kan inngå som andre år i masterstudiet i helseledelse, en fellesgrad med NTNU, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. Det er også godkjent som modul i masterstudiet i meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått videreutdanning