Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Kostnader: Semesteravgift på kr. 900 og studieavgift på kr. 19400 pr. semester.

Studieform

Nettstudium, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-REK0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-72

Om studiet

Regnskapskonsulent er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor regnskap og lønn.

Denne utdanningen gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen og de praktiske ferdighetene som kreves for å bli en sentral ressurs i enhver bedrifts økonomi- og regnskapsavdeling. Utdanningen vil ruste deg med ferdighetene som trengs for å føre regnskap fra start til slutt, inkludert lønnskjøringer, terminavstemminger, enkel skatteberegning og nøkkeltallsanalyse. Det blir også lagt vekt på din evne til å anvende IT-baserte systemer for regnskap, lønn og årsavslutning, samt å delta i digitaliseringsprosjekter.

Undervisningsopplegg

  • Studiet gjennomføres på deltid over to år
  • Undervisningsmetoden som blir brukt er omvendt undervisning
  • Seminarer ca. to kveld per uke i digitalt klasserom
  • Det er avsluttende eksamen etter hvert fag.

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Studieplass søker du via Samordna opptak.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Søker du på bakgrunn av realkompetanse må du minimum fylle 23 år i opptaksåret.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR. De faglige kvalifikasjonene må tilsvare kvalifikasjonene i utdanningsprogrammet for videregående opplæring som kreves for opptak til denne utdanningen. I tillegg må det dokumentere kunnskaper i norsk lunnskaper på B2 nivå

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanningen kan du jobbe med regnskapsføring og lønnskjøring.

Tilleggsinformasjon

Undervisning i digitale klasserom.

Alle utdanninger innen