Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Tromsø
Drammen
Lillestrøm
Bodø

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Semesteravgift på kr. 900 og studieavgift på kr. 1800 pr. semester.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Lillestrøm, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-UTA0002

Studiested

Lillestrøm

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-5

Drammen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-UTA0002

Studiested

Drammen

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-24

Tromsø, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-UTA0002

Studiested

Tromsø

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-50

Bodø, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-UTA0002

Studiested

Bodø

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-6

Om studiet

Ønsker du å gjøre en forskjell i livet til personer med utviklingshemming? Da er da er dette studiet for deg. Uavhengig av om du allerede jobber i offentlig eller privat sektor, med unge eller eldre, gir denne utdanningen deg nødvendig kompetanse for å skape helsefremmende tiltak for en sårbar gruppe.

Fagskoleutdanning i Helsefremmende arbeid for mennesker med utviklingshemming har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med pasientene /brukerne, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre grupper innen fagfeltet. Fagskoleutdanningen skal ha et klart brukerperspektiv og knytter teori sammen med praksis til beste for brukerne.

Etter fullført utdanning skal yrkesutøveren ha økt kunnskap om psykiske lidelser og aldring hos mennesker med utviklingshemming og kunne møte individuelle behov. De vil delta aktivt i samarbeid med brukere og andre yrkesgrupper, og være kvalifisert for arbeid innenfor kommunale og spesialisthelsetjenester.

Med høy yrkesetisk standard og refleksjon, vil de inneha gode holdninger, teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og generell kompetanse

Undervisningsopplegg

  • Studiet går på deltid over to år
  • Kombinasjon av digitale samlinger og samlinger med fysisk oppmøte på studiestedet på dagtid
  • Undervisningsmetode som blir brukt er omvendt undervisning
  • Veiledninger individuelt eller i grupper 
  • Det er obligatoriske arbeidskrav før hver eksamen, og en eksamen per emne

Opptakskrav

Du må oppfylle et av disse opptakskravene for å være kvalifisert for utdanningen:

  • Fagbrev eller vitnemål fra videregående skole fra programområde helse- og oppvekstfag
  • Betinget opptak (du skal ta fagprøven i løpet av førstkommende høst)
  • Realkompetanse

Opptaksinformasjon

Studieplass søker du via Samordna opptak.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Søker du på bakgrunn av realkompetanse må du minimum fylle 23 år i opptaksåret.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR. De faglige kvalifikasjonene må tilsvare kvalifikasjonene i utdanningsprogrammet for videregående opplæring som kreves for opptak til denne utdanningen. I tillegg må det dokumentere kunnskaper i norsk lunnskaper på B2 nivå.

Alle utdanninger innen