Nøkkelinformasjon

Fotofagskolen
Fotofagskolen

Lærested

Studiested

Trondheim

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

119000

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-EST-KFO0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20394-4

Om studiet

Studiet gir spesialisering i kunstfotografi og varer i ett år.

Kunstfotografistudiet legger vekt på at du som student skal oppnå selvstendighet, kreativitet, fotokunstfaglig forståelse og et eget kunstnerisk uttrykk.

Det settes høye krav til egenproduksjon og evne til å utvikle egne konsepter/prosjekter.

Som student i kunstfotografi tilegner du deg ferdigheter og kompetanse til å etablere deg i egen praksis, i et arbeidsliv eller gi søknadskompetanse til annen høyere utdanning, hvor kompetanse i kreative prosesser er etterspurt.

Studiet skal også gi et tilbud til kunstnere eller fotografer som har behov for utvidet kompetanse i utøvelse av faget.

Undervisningsopplegg

På Kunstfotografi jobber vi prosjektbasert med tema som til sammen gir en oversikt og øving i de forskjellige sjangrer og arenaer kunstfoto representerer. Studiet balanserer kunstforståelse og teori med praktisk øvelse og et solid teknisk fundament.

Opptakskrav

Formelt kan vi vurdere deg etter:

  • Realkompetanse. Dette kan være fritidsaktiviterer/hobby, kurs, arbeid, mediefag på universitet, grafisk design, film, design, folkehøyskole ++. Dette må ikke være relatert til fotografi. Se "Informasjon om realkompetanse". Søker må være 19 år eller eldre i opptaksåret.
  • Fullført treårig videregående skole. (Fortrinnsvis med Medie eller Formgivingsfag)

Opptaksinformasjon

Alle søkere må levere portfolio som dokumentasjon på faglig nivå. Portfolioen skal inneholde minst 10 bilder. Du står fritt til å designe din egen søknadsportfolio på nett med link til side eller som pdf. Du kan velge deg et eller flere tema. Etter vurdering av formelle opptakskrav og portfolio må søkere som er vurdert som kvalifiserte møte til et personlig intervju før endelig opptak.  

Karrieremuligheter

Fotograf (Selvstendig næringsdrivende), fotoassistent, Inhouse fotograf (reklamebyrå, fotostudio, boligfoto), filmfotograf, fotojournalist, kunstner, film og tv.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolegrad / 60 studiepoeng

Tilleggsinformasjon

Utdanningen er praktisk og kreativ, og vektlegger ideutvikling og prosess. Den gir en grunnleggende fotokunstfaglig forståelse og krever selvstendighet.

Alle utdanninger innen