Nøkkelinformasjon

Om studiet

Lederlinjen er for deg som ønsker et andre år på Seljord Folkehøgskole og som ønsker å utvikle dine lederegenskaper. Fokus er på teambuilding og ledertrening.

Etter å ha gått et år på Seljord Folkehøgskole og opplevd det gode miljøet og "det beste året i mitt liv", er det mange som ønsker et andre år som stipendiat. De har observert og erfart hvor viktige stipendiatene er som forbilder og miljøskapere. Dessuten ser de verdien av å utvikle seg som leder og bli tryggere på samhandling med andre. 

Et år som stipendiat og da elev på lederlinjen ved Seljord Folkehøgskole vil inneholde:

  • teoretisk ledertrening og veiledning sammen med rektor/inspektør/internatleder/kontorleder
  • praksis som elev og medhjelper på en annen linje med linjelærer som veileder
  • arrangere egne "stipp-kvelder"
  • arrangør og igangsetter av ulike miljøtiltak på skolen og i skolen sitt nærområde
  • praksistrening knytt til aktiviteter på ettermiddag og kveldstid med veiledning
  • ansvarsoppgaver som kan innbefatte tilsynsavlastning og oppfølging av elever med ekstra behov
  • praktisk medhjelper for skolen sine tilsette
  • felles kurs med andre stipendiater

Som stipendiat er du spesiell for oss på folkehøgskolen. Du skal være elev samtidig som du i enkelte sammenhenger skal jobbe i "stip-team". I andre sammenhenger igjen samarbeider du med linjelærer og noen ganger er det du som er leder og ansvarlig. Det er viktig å skille roller. Du skal videre være tydelig, entusiastisk, lærevillig og like å ta på deg utfordringer. 

NB! Husk å skrive hvilken linje du vil ha praksis på (hospitere) når du søker!

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.