Nøkkelinformasjon

Om studiet

Har du en drøm om å bli filmskuespiller? Da er dette linja for deg. Vi kombinerer skuespillertrening med praktisk erfaring i film. Bruk et år på å utvikle skuespillertalentet ditt foran kamera!

På Filmskuespillerlinja lærer du både generelle skuespillerteknikker, og skuespill spesifikt for kamera. Kroppen er en skuespillers viktigste instrument - uavhengig av sjanger.Gjennom året trener vi derfor både kropp- og stemmebruk, sansebevissthet, avspenning og hukommelse. I løpet av året får du også varierte muligheter til å prøve deg som skuespiller i ulike roller for både kamera og scene. Vi mener den beste måten å bli skikkelig god på, er å øve. Og den beste måten å øve på er selvsagt å gjøre!

Sentrale tema i løpet av året vil være:

  • Skuespillerteknikker, herunder method acting
  • Karakterutvikling
  • Manusarbeid
  • Spill for kamera
  • Auditiontrening
  • Improvisasjon
  • Filmproduksjon

Vi jobber tett sammen med Filmproduksjonslinja og Makeup artist-linja om flere større og mindre filmprosjekter. Slik får du mest mulig praktisk erfaring, både med forarbeid og på sett.I tillegg får du helhetlig forståelse for hva som kreves for å skape en film, helt fra synopsis og manusutarbeidelse til innspillingsplanlegging, klipp og special effects. Kanskje vil du også være med å utvikle ditt eget manuskonsept for en film?

Vi drar også påstudietur til flere internasjonale og anerkjente filmfestivaler, filmstudio og teaterskoler i Europa.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.