Nøkkelinformasjon

Om studiet

Kunnskap, skaperglede og livsmot er kjerneord i vår drift.

Sjekk vår hjemmeside www.nordnorsk-pensjonistskole.no , der finner du alle våre forkjellige emner, samt kursbeskrivelse på hvert enkelt kurs.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.