Hos oss står læring, trygghet og trivsel i fokus, og vi er kjent for å skape hyggelige rammer rundt våre kurs. Vår viktigste drivkraft er ønsket om å tilføre mennesker motivasjon til å søke ny kunnskap for bedre å mestre hverdagen. Vi ønsker å være en møteplass som inspirerer til skaperglede og livsmot.

Skolen ligger i kommunesenteret Vik, i Sømna Kommune. Vi holder til i trivelige lokaler sammen med Sømna Kro & Gjestegård. Vi har sengeplass til 65 glade kursdeltakere og hjerterom for alle. 

Gjennom 30 år har NNPS gitt mennesker kunnskap, gode opplevelser og tilhørighet. Med mennesket, menneskelivet og det menneskelige møtet i fokus vil skolen fortsette å drive sin virksomhet. 

Skolen har et mangfoldig kurstilbud innenfor emnene:

  • Matkultur
  • Livsglede
  • Egenutvikling
  • Digital hverdag
  • Kreativ glede.
  • Lær om verden
  • Kjenn ditt land. 

Kursbeskrivelsene legges ut på vår hjemmeside: www.nnps.no fortløpende. Ta kontakt hvis du ønsker kursbeskrivelse tilsendt i posten eller har andre spørsmål. 

Nordnorsk Pensjonistskole

Telefon: 75 02 92 80
www.nnps.no

Utdanningstilbud

Dette lærestedet tilbyr 1 folkehøgskoleutdanninger