Nøkkelinformasjon

Om studiet

Linja for deg som ønsker et år til på folkehøgskole. Fokus på ledertrening og veiledning. Praksis på en av de andre linjene på skolen. Fokus på leder utvikling og teambuilding.


Ledertreningslinja


Noen ønsker mer enn et år på folkehøgskole. Denne muligheten gir vi gjennom tilbudet «Ledertrening». Ledertrening er et andreårstilbud for de som ønsker å være med å bidra videre i det miljøskapende arbeidet ved Molde folkehøgskole. En andreårselev i folkehøgskolen, har gjerne hatt «det beste året i livet» og vil nå være med skape det «beste året» for andre. Som stipendiat vil du få teoretisk ledertrening og praksis ved å være knyttet opp mot en av de andre linjene ved skolen. Du vil også få et klart ansvar opp mot de miljøskapende aktivitetene på skolen. I tillegg til faste møter med undervisningsinspektør og internatleder, får man undervisning innenfor flere temaer.

Tema

  • Klassekultur
  • Psykologi
  • Relasjonskompetanse
  • 3D veiledning
  • Ledelse
  • Grensesetting
  • Teambuilding, forberedelse, gjennomføring og evaluering
  • Tro og tanke, medleder med lærer i en gruppe
  • Personlig utvikling
  • Konflikter og kommunikasjon

Generelt

Linja for deg som vil lære mer om ledertrening og veiledning. 
Du vil som 2. årselev være med å arrangere ulike miljøtiltak som f.eks. turneringer, rollebryllup, utekino ol. Ha ansvar for skolens cafe. Hjelpe til med praktiske ting rundt ulike arrangement. Ulike kurs knyttet opp mot en annen linje på Molde folkehøgskole. Vi gjennomfører samtale med alle som søker om å bli andreårselev. I utgangspunktet er det et krav til de som søker at de må ha gått et år på folkehøgskole. Prosessen med å rekruttere 2. årselever starter rett over jul og avsluttes før påske. 

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.