Nøkkelinformasjon

Om studiet

Drømmer du om å dra på ekspedisjon? I fellesskap gjennomfører vi korte og lange turer til fots og på ski nord for polarsirkelen. Sammen blir vi hverandres beste turkamerater.

Med omtrent 45 overnattinger

ute får vi virkelig kjenne på elementene. Det blir mange turer i våre flotte Lofotfjell og de lange turene på vinteren går til Finnmarksvidda og de ville fjellene inn mot svenskegrensa. Du vil få en grunnleggende opplæring og erfaring i emner som det er bruk for i friluftsliv generelt, f.eks. førstehjelp, orientering, turmat, turplanlegging, friluftslivsfilosofi og utstyrsproduksjon. Ekspedisjonslivet vil lære deg flere triks og knep enn du trodde fantes!

Bildet er fjernet.

Vi har fokus på sterke opplevelser i natur. Gjennom året vil vi øve på nødvendig kunnskap for å drive tradisjonelt norsk friluftsliv. Samholdet og fellesskapet vi får vil gjøre oss sterke. Det gjør oss kanskje ikke i stand til å flytte fjell, men det gjør at vi kommer lettere opp på dem.

Turene våre vil vi tilbringe høyt i nord. Et år nord for polarsirkelen vil gi deg alt fra blodrød himmel, nordlys og stjerner. Vi søker kunnskap om naturen, om hvordan vi kan bruke den og ta vare på den. Vi gjør oss erfaringer på tur som gjør oss i stand til å gjennomføre mer ekstreme turer i fremtiden.

- Les mer om linja på vår egen hjemmeside

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.