Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Nordnes

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Kostnader

Semesteravgift 550,- kr pr semester

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

15. august

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-SPS0001

Antall studieplasser

18

Søknadskode (SO)

20084-25

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse med hovedfokus på smittevern.

Utdanningen i spesialrenhold gir deg opplæring i hygiene, mikrobiologi, praktisk smittevern og spesialrenhold, renhold av utstyr, instrument og anestesiutstyr og sterilisering.

Fordypningen gir deg kompetanse innen renhold og spesialrenhold samt å kunne ivareta spesialutstyr i helseinstitusjoner.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger ved ulike avdelinger på sykehus, for eksempel operasjonsavdeling, intensivavdeling, akuttmottak, sterilsentral, isolasjonsavdeling. Du kan også jobbe på ulike psykiatriske institusjoner, sykehjem og i andre deler av kommunehelsetjenesten.

Undervisningsopplegg

Studiet er på 60 studiepoeng, fordelt over 2 år med undervisning i snitt 1 dag i veka på skolen. I tillegg er det nettstøtta opplæring / arbeid via Its learning. Etter vel 1 år med teori, avsluttar utdanninga med 10 veker relevant praksis og fordjupingsoppgåve. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:

> fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev
eller
> realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Liste over relevante fagbrev finn du på nettsidane våre.

Opptaksinformasjon

Du søkjer studieplass på Samordna opptak.

 

Karrieremuligheter

Sterilforsyning handlar om pasientsikkerheit. Utdanninga skal kvalifisere yrkesutøvarar til å meistre reinhald og spesialreinhald av lokale, instrument og utstyr, og gjennom dette også ha kompetanse i korleis smittevegar kan brytast, smittespreiing hindrast og sterilforsyning sikrast. Utdanninga krev at studenten forstår verdien av teamarbeid og også eigen funksjon i det pasientretta arbeidet.

Alle utdanninger innen