Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Stavanger, nettbasert

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-VEL0002

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20392-13

Stavanger

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-VEL0002

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20392-12

Om studiet

Fagskolen Rogaland - Helse og oppvekstfag tilbyr 1-årig deltidsstudie innen Velferdsteknologi. Dette er et nettbasert studie med samlinger. Fagkoden er: FHH66N og tilsvarer 30 stp.

Undervisningsopplegg

Formålet med utdanningen er å bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet, sikkerhet, samfunnsdeltagelse samt styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon.

For å oppnå selvstendighet, sosial deltagelse og likestilling, er det nødvendig at tjenesteapparatet har kompetanse om teknologiske muligheter og løsninger samt grensesnitt mellom mennesker, teknologi og miljø. Utdanningen gir en ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi og er et direkte kompetansehevende tiltak.

Organisering

Fagskolen Rogaland Helse- og oppvekstfag tilbyr 1-årig deltidsstudiet; Velferdsteknologi som nettbasert med samlinger. Dette tilbudet tilbys foreløpig kun som nettbasert med samlinger. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

  • Emne 1 Verdier, etikk og juss (8 sp)  
  • Emne 2 Kunnskapsbasert praksis og tjenesteinnovasjon (10 sp)
  • Emne 3 Brukermedvirkning og sentrale aktører (12 sp)

Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb og familie, men krever en del egen innsats. Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig. 

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfaglig) med fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansefag, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. En kan også bli realkompetansevurdert.

Alle utdanninger innen