Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0009

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20392-21

Om studiet

Studier innen elkraft, gjør deg kvalifisert til å jobbe som fagtekniker, fagspesialist og mellomleder.

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammeren tilbyr høyere praktisk yrkesrettet utdannelse innen fagretningen Elkraft. 

Undervisningsopplegg

Studentene bygger videre på sin utdannelse fra videregående og fagbrev fra industrien med en praktisk yrkesrettet undervisning innen tidsriktige emner og temaer for fagretningen. Ved fullført løp etter 2-årig heltid eller 3-årig deltid vil studenten få papirer som «fagtekniker - elkraft».

Energiindustrien i Norge er en betydelig aktør i samfunnsutvikling og -struktur. Elkraft favner vidt innen energiproduksjon, energioverføring og energiforbruk, der valg mellom flere typer av energiproduserende alternativ (også grønne) er i fokus sammen med dimensjonering av linjer, industrianlegg og bygningsinstallasjoner.

Undervisningen på SOTS tar i bruk aktuelle verktøy for prosjektering av elektriske anlegg, som Inventor, AutoCAD, AutoCAD Electrical, MagiCAD for AutoCAD og REVIT, Data Design System, DIAlux, ETS og FEBDOK. I tillegg gjøres det bruk av praktiske systemer som Omron PLS og enkle mirocontrollere for innebygde (embedded) systemer.

Opptakskrav

For utdanning innen elektro kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram elektrofag eller tilsvarende.

Karrieremuligheter

Aktuelle stillinger finnes innen alle typer prosjektering av elektriske installasjoner, innen energiproduksjon og -distribusjon og innen offshore-rettet industri. I tillegg oppfylles det teoretiske minimumskravet for å kunne avlegge Elektroinstallatørprøven.

Videre utdanningsløp er også mulig fram til Bachelor. Gjennom avtaler med Universitetet i Stavanger har vi godkjenning av 60 studiepoeng. Dette fører til at studietiden kan reduseres med 1 år. Og for de som ønsker denne gjennomføringsmodellen står absolutt sterkt i et jobbsøkermarked i ettertid.

Alle utdanninger innen