Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Nettstudier

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Dette er studiet for deg som ønsker kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse.

Behovet for dyktig helsepersonell er enormt og vokser stadig. Helsekoordinatorens rolle er svært viktig på hvert legekontor eller sykehus, og fungerer ofte som et nav i organisasjonen – selve bindeleddet mellom samhandling og kommunikasjon.

Vi har utviklet denne utdanningen for å gi deg kunnskap om de nyeste reformene innen helsesektoren, bruk av digitale verktøy og saksbehandling.

Målet er at du ved fullført utdannelse skal besitte verdifulle kunnskaper som gjør deg til en attraktiv og ressurssterk kandidat på arbeidsmarkedet.

Hva lærer du?

Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk. Emnene dekker til sammen et bredt fagområde, og er valgt ut på bakgrunn av tilbakemeldinger fra viktige aktører i helsetjenesten som arbeider i det kontorfaglige praksisfeltet.

I løpet av studetiden din vil du få en grundig innføring i blant annet:

 • Helsesektorens oppbygging
 • Helsepolitiske mål
 • Kvalitetsarbeid og HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
 • Reformarbeid
 • Organisering og ledelse

Du vil lære å bruke elektroniske kilder til å kvalitetssikre medisinske og faglige begrep, til å finne informasjon og fagstoff fra aktuelle helseregistre og til å finne relevant informasjon og fagstoff i aktuelle lover, forskrifter og avtaler.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil, også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du: 

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • teknisk veiledning ved behov
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon 
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden, som må være levert og godkjent før eksamen. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Studiet avsluttes med en tre dagers hjemmeeksamen. Etter endt utdanning får du vitnemål . 

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev /svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Som ferdig utdannet helsekoordinator kan du jobbe som:

 • Kontorfaglig ansatt på legekontor, sykehus og ellers i helsetjenesten
 • Helsekoordinator
 • Forløpskoordinator

Flere av våre tidligere studenter har også fått mellomlederstillinger.

Kontorfaglig ansatte i helsetjenesten fungerer ofte som et nav i organisasjonen, og er sentrale i samhandling og kommunikasjonen som foregår mellom de ulike profesjonene.

Du vil gjennom utdanningen tilegne deg verdifull kompetanse for å møte dette behovet.

Mange som tar dette studiet tar også fagskolestudiet Helseadministrasjonssekretær for å tilegne seg enda mer ettertraktet spisskompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Helsekoordinator