Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Tromsø
Finnsnes

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Finnsnes, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-KLP0011

Studiested

Finnsnes

Antall studieplasser

50

Søknadskode (SO)

20733-20

Tromsø, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-KLP0011

Studiested

Tromsø

Antall studieplasser

50

Søknadskode (SO)

20733-11

Om studiet

Fagskolen i Nord tilbyr utdanning innen palliasjon som samlingsbasert deltidsstudium med nettstøtte over 2 år.

Høyere yrkesfaglig utdanning i palliasjon har som mål å utdanne yrkesutøvere som kan ta initiativ til å utføre palliasjon til alvorlig og uhelbredelig syke pasienter i alle aldre. Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med alvorlig og uhelbredelig sykdom. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Målet med palliasjon er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende.

Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. Pasienter i palliativ fase har ofte komplekse symptombilder som endrer seg hyppig og raskt, og de kan oppleve akutte tilstander og komplikasjoner som en del av forløpet. Dette kan medføre tap av fysisk funksjon, sviktende organfunksjon, polyfarmasi og et økende behov for pleie og omsorg.

Studentene skal etter fullført utdanning kunne identifisere og ivareta palliasjon til pasienter i og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende, som kan være både barn, ungdom og voksne. Studentene skal gjennom utdanningen utvikle sin personlige og faglige kompetanse for å kunne hjelpe målgruppen og deres pårørende til å møte de utfordringene de står overfor i forbindelse med alvorlig og uhelbredelig sykdom og behandling, eller til en verdig død.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert og er lagt opp med ca. 8 samlinger fordelt over to år. Forelesninger gis på nett, fordelt gjennom skoleåret, som regel fra 0900-1200 på dagtid. 

Praksis er en obligatorisk del av studietiden, og skal utgjøre 25% av samlet studietid, altså 300 timer eller 10 uker. Det er to måter å avvikle praksis:

  • Prosjekt på egen arbeidsplass
  • Utplassering på annen arbeidsplass

Studentene kan også ha en kortere observasjonspraksis innen praksistiden om de ønsker det. Skolen ordner praksisplasser for studentene. Studentene skriver en fordypningsoppgave som har sammenheng med forhold man har studert i praksisperioden. Se mer informasjon i studieplan.  

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ambulansefagarbeider eller tilsvarende. 
  2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.