Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

3

Opptakskrav

F-INF-FDN0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-83

Om studiet

Norsk matindustri er inne i et teknologiskifte hvor ny teknologi stadig blir mer tilgjengelig. Industrioperatørens rolle blir mer kompetansekrevende og krever nye måter å tenke produksjon på. Dette studiet vil løfte den den enkelte produksjonsmedarbeiders digitale kompetanse.

Undervisningsopplegg

Dette studiet gir deg oppdatert kompetanse innen digital kommunikasjon, innsamling og tolkning av digitale data og kompetanse på å utviklings- og endringsprosesser i produksjon. Fordypningen gir kunnskap om forbedring og endring av produksjonsprosesser, kunnskap om kommunikasjonsprosesser og organisasjonskultur og hvordan digital og teknologisk utvikling påvirker bedriftens verdiskapning.

Som fagarbeider i næringsmiddelindustrien, får du med denne utdanningen muligheten til å løfte din digitale kompetanse og bidra aktivt med utvikling og endring i egen bedrift. Digitalisering handler også om mennesker, dette studiet legger derfor også vekt på det å skape en god samarbeidskultur, kommunikasjon som bidrar til godt arbeidsmiljø og nye måter å tenke produksjon på.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet består av tre emner:

1.    Digital kommunikasjon (10 studiepoeng
2.    Innsamling og tolkning av digitale data (10 studiepoeng)
3.    Utvikling og endring i prosess og produksjon (10 studiepoeng)

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

  1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen aktuelle fagretninger. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
  2. Fem års praksis som ufaglært innen relevante fagområder og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Opptaksinformasjon

Studiet består av tre emner:

1.    Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) (Utløpt søknadsfrist.
2.    Innsamling og tolkning av digitale data (10 studiepoeng) (Søknadsfrist kommer)
3.    Utvikling og endring i prosess og produksjon (10 studiepoeng) (Søknadsfrist kommer)

Karrieremuligheter

Studiet er for deg som er i jobb, eller som ønsker jobb som fagarbeider, primært i næringsmiddelindustrien. Studiet gir deg et kompetanseløft i forhold til digital kompetanse, som er etterspurt i bransjen og som er viktig for å kunne utvikle seg i egen jobb, og for den enkelte bedrift som ønsker vekst og utvikling i egen virksomhet.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolegrad

Alle utdanninger innen