Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad
Strømmen
Kongsberg

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

0 NOK

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Strømmen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-BSB0001

Studiested

Strømmen

Antall studieplasser

50

Søknadskode (SO)

1631-63

Fredrikstad

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-BSB0001

Studiested

Fredrikstad

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-20

Indre Østfold

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-BSB0001

Studiested

Indre Østfold

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-80

Kongsberg

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-BSB0001

Studiested

Kongsberg

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-87

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Oppvekstfag.

Utdanningen barn med særskilte behov gir deg opplæring i pedagogikk og didaktikk, helsefremmende og forebyggende arbeid, atferdsvansker, lærevansker, fysisk og psykisk funksjonshemming, psykiske og sosiale vansker, migrasjonsrealterte utfordringer og om barn i risikosituasjoner.

Fordypningen gir deg faglig og etisk kompetanse om barn og unges situasjon i Norge og aktuelle utfordringer vi står overfor.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge.

Undervisningsopplegg

Studiet gjennomføres med én fast undervisningsdag pr uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker etter emne 4. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO. For søkere som ikke er i arbeid, skaffer skolen praksisplass. Praksis gjennomføres sammenhengende over 10 uker hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag 
2.    Pedagogikk og didaktikk
3.    Helsefremmende og forebyggende arbeid
4.    Barn og unge med særskilte behov 
5.    Praksis over 10 uker inkludert veiledning
6.    Hovedprosjekt

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring som barne- og ungdomsarbeider, eller

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, eller

c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanseRealkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. 

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Opptaksinformasjon

 

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid med barn med særskilte behov i f.eks ungdomsklubber, barnehager, skoler og SFO og avlastningsboliger for barn og unge. 

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen