Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad
Strømmen
Kongsberg
Indre Østfold

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Offentlig finansiert

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Strømmen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-BSB0001

Studiested

Strømmen

Antall studieplasser

50

Søknadskode (SO)

1631-63

Fredrikstad

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-BSB0001

Studiested

Fredrikstad

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-20

Indre Østfold

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-BSB0001

Studiested

Indre Østfold

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-80

Kongsberg

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-BSB0001

Studiested

Kongsberg

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-87

Om studiet

Endrede samfunnsforhold påvirker barns oppvekstsvilkår. Kompetansekartlegging i barnehagene (GLØD-prosjektet) har avdekket stort behov for mer kunnskap om barn med særskilte behov. Med dette studiet blir du bedre i stand til å yte tidlig innsats og gi barna du jobber med, bedre sjanser for å klare seg godt senere i livet.

Studiet gir deg bred kunnskap innen mange fagfelt – etikk, kommunikasjon, sosiologi, pedagogikk og lovverk, for å nevne noe. Du får sterkt etterspurt kompetanse og blir en viktig ressurs for barna, deres foreldre og arbeidsplassen din.

Undervisningsopplegg

Studiet har stedbasert samling en fast dag i uken. Det er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg inneholder studiet emne praksis som skal gjennomføres på relevant praksisplass. Praksis kan gjennomføres som ordinær praksis, hvor Fagskolen i Viken fremskaffer praksisplass eller som praksis på egen arbeidsplass dersom arbeidsoppgavene er relevante for videreutdannelsen.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag 
2.    Pedagogikk og didaktikk
3.    Helsefremmende og forebyggende arbeid
4.    Barn og unge med særskilte behov 
5.    Praksis over 10 uker inkludert veiledning
6.    Hovedprosjekt

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Dette studiet krever politiattest. Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Slik søker du politiattest ››

Les mer om opptakskravene i studieplanen.


 

Opptaksinformasjon

 

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid med barn med særskilte behov i f.eks ungdomsklubber, barnehager, skoler og SFO og avlastningsboliger for barn og unge. 

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolegrad

Alle utdanninger innen