Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

2

Opptakskrav

F-INF-BIM0005

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

1647-12

Om studiet

BIM-teknikere med spesialisering innen anlegg og infrastruktur er et nytt studium fra høsten 2020. BIM-AI kompetanse er svært etterspurt fra bransjen.

BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette ettårige heltidsstudiet, BIM-AI, lærer du både digital 3D modellering av infrastruktur og anleggskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-AI store muligheter.

Dette studiet rekrutterer studenter med fagbrev/svennebrev i anleggsteknikk som anleggsmaskinfører, asfaltør, banemontør, fjell- og bergverksarbeider, vei- og anleggsarbeider o.l.

Opptakskrav

 

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i bygg- eller anleggsfag, som; 

  • Betongfagarbeider
  • Vei- og anleggsfagsarbeider
  • Anleggsgartnere
  • Anleggsmaskinførere
  • Banemontør
  • Fjell- og bergverksarbeider

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen