Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Hvam

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-PLL0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-42

Om studiet

Utdanningen tar for seg produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet.

Studiet er særlig aktuelt for bønder/­kommende bønder, ansatte/framtidig ansatte i landbrukets rådgivnings­tjenester, agronomer og fagarbeidere i landbruk. Med Stortingets målsetting om 20 prosent økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift. Skal målet nås på en bærekraftig måte, ­trenger hele næringen mer kompetanse.

Undervisningsopplegg

Studiet består av tre hoved emner og et avsluttende hovedprosjekt:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Planteproduksjon
 • Klima og miljø
 • Hovedprosjekt

Studiet er samlingsbasert med noe nettbasert undervisning/veiledning i tillegg. Arbeidsformer er forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, utflukter, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Du skal også være ute i bedrift (40 timer), og gårdsbesøk er en viktig del av undervisningen. Skolen samarbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra landbrukets rådgivningstjenester og organisasjoner.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Akvakulturfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Gartnerfaget
 • Gartnernæring
 • Hestefaget
 • Hovslagerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Landbruk
 • Reindriftsfaget
 • Skogfaget

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Du får kompetanse til å etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på planteproduksjon, eller fungere som rådgiver innen agronomi og miljø- og energiplanlegging.

Alle utdanninger innen