Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOG0001

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1646-2

Om studiet

Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Det forstår flere og flere, og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunde og leverandør i verdikjeden og reduksjon av ikke-­verdiskapende arbeidstid (LEAN), er sentralt i studiet.

Logistikk handler om mer enn transport. Studentene skal gjennom studiet få en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå økonomiske resultater. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er viktige temaer i utdanningen.

Studiet tilbys også på deltidsstudium over tre år (FTT55H) og som nettbasert over fire år ((FTT55N).

Undervisningsopplegg

Studiet gjennomføres med både ­teoretisk og praktisk tilnærming gjennom forelesninger, tverrfaglige gruppeoppgaver og tverrfaglige prosjekter i tett samarbeid med næringslivet.

Studiet består av 11 hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk )
 3. LØM (ledelse, økonomi og ­markedsføring)
 4. Innføring i logistikk
 5. Samfunn og samferdsel
 6. Leanledelse og leanfilosofi
 7. Produksjon og servicelogistikk
 8. Supply Chain Management
 9. Innkjøp/salg og forhandlinger
 10. Spedisjon
 11. Strategisk forretningsutvikling
 12. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Følg lenken til studiet på skolens nettsider (helt nederst på denne siden) for å se godkjente fagbrev/svennebrev.

Enkelte studier, modulutdanninger og kurs kan ha spesielle opptakskrav knyttet til praksis eller erfaring. Søkerutinene kan også variere. Du finner mer informasjon om dette på våre nettsider www.fagskolen-innlandet.no

 

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 120 studiepoeng hvorav 30 studiepoeng gjennomføres pr semester (60 studiepoeng pr år). Studentene har sin daglige studietilværelse ved Fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud på Gjøvik. Fagskolen innlandet bygger opp sin undervisning via læringsplattformen Canvas. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse.

Alle utdanninger innen