Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

20.0

Semester

2

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Behovet for å øke helsepersonells kunnskaper om amming og ammeveiledning er stort. Utdanningen skal bidra til at alle mødre som ønsker det, får hjelp til en best mulig ammestart og gis mulighet for å kunne amme barnet sitt så lenge de ønsker.

I dag er det godt dokumentert at morsmelken har stor betydning for barns helse, både på kort og lang sikt, og forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for norske myndigheters anbefalinger om amming. Enhet for amming ved Folkehelseinstituttet (FHI), er oppdragsgiverog har tatt initiativ til denne utdanningen. Den er aktuell for helsepersonell som i sitt daglige arbeid har kontakt med ammende mødre, og den skal gi bedre teoretisk forståelse og økte praktiske ferdigheter.

Undervisningsopplegg

Studiet består av følgende temaer:

 • Anatomi og fysiologi, morsmelk og helse
 • Ammeproblemer
 • Ammeutfordringer
 • Ammingens historie

Studiet vil gi deg en omfattende kunnskap om morsmelk og ammeprosessen. Du vil arbeide både selvstendig og i grupper, og arbeidsformene omfatter forelesninger og praktiske oppgaver. Veiledning vil foregå både i gruppe og individuelt.

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

  Eller:
   
 2. Du må dokumentere utdanning som barnepleier, hjelpepleier eller helsefagarbeider, og må i løpet av de siste ti årene ha minimum fire års erfaring fra praksissted, med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timer med praktisk ammeveiledning. Last ned eget dokumentasjonsskjema.

Godkjente fagbrev

 • Helsefagarbeider
 • Barnepleier
 • Hjelpepleier

Karrieremuligheter

Du får kompetanse til å gjennomføre veiledning under hele ammeperioden. Bestått eksamen gir betegnelsen «Ammeveileder, Enhet for amming ved FHI».

Alle utdanninger innen