Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

.

Om studiet

Studiet skal kvalifisere deg som er barnehagelærer til å lede profesjonsveiledning i barnehagen. Det vil gi deg kunnskap om ulike veiledningsformer innen profesjonskvalifiseringen, samt fremme din bevissthet rundt egen og andres delaktighet i profesjonsutøvelsen. Sentralt i studiet er refleksjon over egen veilederrolle, forståelse av barnehagens læringsmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidige samspill i kollektive læringsprosesser.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet