Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Trondheim

Nivå

Annen utdanning

Semester

2

Kostnader

12000

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

2. året er for deg som allerede har fullført ett år på bibelskole. Her vil du få mer ledertrening og erfaring med å jobbe i team. I tillegg til dypere bibelundervisning lærer du blant annet om teambuilding, bistand, hvordan du kan hjelpe andre i traumeprosesser og flerkulturell kommunikasjon. Gjennom coaching og mentoring vil du få hjelp til å bygge spisskompetanse som du kan ha nytte av i arbeidslivet og frivillig arbeid.

Studiets oppbygging

Du vil få undervisning fra et bredt spekter av lærere med ulik spesialkompetanse. Undervisningen vil gi deg et fundament for å være en leder og pioner. Blant temaene er:

 • Hvem er jeg, trygg i identiteten i Jesus
 • Guds Ord
 • Livet i Den Hellige Ånd
 • Bønn og faste
 • Hvordan gjøre lederskap
 • Equip
 • Hvordan drive Pionerarbeid
 • Teambuilding
 • Visjon for nybegynnere
 • Bistand
 • Ulike bøker fra bibelen bl.a. Galaterbrevet, Nehemjahs bok, Jobs bok, Jesajas bok og Daniels bok.
 • Økonomiforvaltning som leder
 • Hvordan hjelpe andre i traumeprosesser
 • Hvordan kommunisere med andre kulturer
 • Ulike tjenestegaver
 • Hvordan drive Alphakurs
 • Utbrenthet

Undervisningsopplegg

Vi starter hver dag med Morgensamling. Denne tiden får best score på alle evalueringer fra elevene. Fantastisk start på dagen med lovsang! En typisk skoledag ser slik ut:

 • Bønn og lovsang: 09:00-10:30
 • Undervisning/gruppearbeid: 10:30-12:00
 • Lunch: 12:00-12:40
 • Undervisning/gruppearbeid: 12:40-14:00

Studiet består av både forelesninger, gruppearbeid og praksis. En dag i uken har vi praksis. Vi besøker for eksempel skoler, menigheter eller helsehus og er til oppmuntring gjennom samtale, musikk eller undervisning.

Opptakskrav

Du må være 18 år eller eldre i opptaksåret for å kunne bli tatt opp som elev.

Opptaksinformasjon

Inntaksreglement for Bibelskolen i Trondheim(Bit)

Vedtatt av styret ved Bibelskolen i Trondheim. Sist oppdatert i oktober 2018.

 

1. Inntaksområde

Bibelskolen i Trondheim har hele landet som inntaksområde.

 

2. Inntakskrav

a) Søker må fylle 18 år i opptaksåret.

b) Søkere til 2.året må ha gjennomført 1.året ved BiT, eller

tilsvarende bibelskole(må dokumenteres).

 

3. Prioriteringsliste

Ved oversøkning gjelder følgende prioriteringer:

 1. Medlemmer i Betel Trondheim, prioritert etter innmeldingstidspunkt.
 2. Andre søkere tas inn ut fra søknadstidspunkt.

 

4. Søknad

Søknad om inntak skal sendes på skolens fastsatte søknadsskjema.

Søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside.

 

5. Søknadsfrist

Skolen har fortløpende inntak.

 

6. Behandling av søknad

Søknadene blir behandlet fortløpende, og inntak eller avslag om plass skjer

etter hvert som søknadspapirene er komplette.

De som søker etter at elevtallet er fulltallig, vil få mulighet til å stå på venteliste. Disse søknadene vil bli

behandlet i henhold til punkt 3, og inntak vil skje etter hvert som det blir plasser ledig. Søkere på en evnt.

venteliste har kun mulighet for inntak dersom noen trekker seg fra plassen sin før 1. oktober.

 

7. Inntaksperiode

Skolen åpner opp for søknader fra 1.oktober for Augustopptak.

Siste frist for inntak er 1.oktober.

Det vil ved ledige plasser ved skolen kunne åpnes opp for inntak av nye elever f.o.m 1. januar.

Antall ledige plasser i januar, blir fastsett av rektor hvert år.

Januaropptak starter 1.oktober foregående kalenderår.

Siste frist for inntak vil da være 30. mars.

 

8. Klagerett og ankemulighet

Rektor gjør vedtak om inntak i henhold til inntaksreglene.

Beslutning om inntak eller avslag på plass er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2, og kan påklages.

Klageretten fremgår av Forvaltningsloven kap VI. Klageinnstans er Departementet v/ Fylkesmannen.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført 2.året skal du blant annet ha:

 • viderekommen bibelkunnskap
 • teoretisk og praktisk erfaring med teambuilding
 • erfaring med å formidle den kristne troen på tvers av generasjoner og kulturer
 • kjennskap til hvordan du driver et inntroduksjonskurs i den kristne troen (Alphakurs).
 • kunnskap om hvordan du kan hjelpe andre i traumeprosesser

Anbefalt forhåndskunnskap

Søkere må ha fullført ett år på bibelskole.

Karrieremuligheter

Bibelskole vil være særlig relevant for deg som kan tenke deg å jobbe i menighet, for eksempel med barne- og ungdomsarbeid. Du får også en smakebit på misjon, omsorgsarbeid, nødhjelp og bibelstudier som kan gi motivasjon til videre spesialisering innenfor disse fagfeltene.