Utdanningstilbud

Viser 2 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted
1. året på Bibelskolen i Trondheim Annen utdanning Undervisning ved lærestedet, heltid Trondheim
2. året på Bibelskolen i Trondheim Annen utdanning Undervisning ved lærestedet, heltid Trondheim

Om lærestedet

I motsetning til teologistudie er bibelskole mer praktisk rettet og utruster deg til å møte livets utfordringer. Det er også relevant for deg som kan tenke deg å jobbe i menigheter eller kristent barne- og ungdomsarbeid. Ønsker du å bli en del av et nært fellesskap der studenter og lærere søker Gud sammen i lovsang, bønn og bibelstudie? Velkommen til et eller to år sammen med oss – vi venter på deg!

1. året gir deg en introduksjon i alle bøkene i Bibelen. Du får også lære om karakterbygging, økonomi forvaltning, livsmestring og traumeprosesser og hvordan du kan hjelpe mennesker i nød og starte hjelpearbeid. Praktisere det du har lært gjennom å vise nestekjærlighet i byen, for eksempel ved at vi sammen deler ut gratis vafler og kaffe og tilby samtale og forbønn i gågaten.

2. året er for deg som allerede har fullført ett år på bibelskole. Her vil du få mer ledertrening og erfaring med å jobbe i team. I tillegg til dypere bibelundervisning lærer du blant annet om teambuilding, bistand, hvordan du kan hjelpe andre i traumeprosesser og flerkulturell kommunikasjon. Gjennom coaching og mentoring vil du få hjelp til å bygge spisskompetanse som du kan ha nytte av i arbeidslivet og frivillig arbeid. Du får 6 ukers langprakis. Vi tilbyr praksisplasser i blant annet Norge, Europa og Asia.

Les mer om oss og hvordan du kan søke om stipend fra Lånekassen på vår hjemmeside.

Søk her | Instagram | Facebook | YouTube (norsk) | YouTube (English) |