Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Trondheim

Nivå

Annen utdanning

Semester

2

Kostnader

12000

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Bygg livet ditt solid! På Bibelskolen i Trondheim (BiT) undervises du i Guds ord slik at du blir utrustet til livets utfordringer. Du vil få en introduksjon i alle bøkene i Bibelen og de grunnleggende sannhetene i den kristne troen.

 

  Studiets oppbygging

  Du vil få undervisning fra et bredt spekter av lærere innen temaer som:

  • Hvordan lese Guds Ord
  • Rettferdigjørelse
  • Identitet i Kristus
  • Gud som Far
  • Grunnvollen i den Kristne tro
  • Kreativ evangelisering
  • Trosforsvar
  • Hensikten med Den Hellige Ånds kraft
  • Karakterbygging
  • Familie og ekteskap
  • Bibelens bøker
  • Hvordan hjelpe mennesker i nød og starte hjelpearbeid
  • Livsmestring og traumeprosesser
  • Lær å be
  • Hva er misjon
  • Endetiden
  • Økonomi forvaltning og givertjeneste
  • Skaperverket – blitt til ved en tilfeldighet eller designet av en mektig Skaper?

  Undervisningsopplegg

  Vi starter hver dag med Morgensamling. Denne tiden får best score på alle evalueringer fra elevene. Fantastisk start på dagen med lovsang! En typisk skoledag ser slik ut:

  • Bønn og lovsang: 09:00-10:30
  • Undervisning/gruppearbeid: 10:30-12:00
  • Lunch: 12:00-12:40
  • Undervisning/gruppearbeid: 12:40-14:00

  I hovedsak består undervisningen av forelesninger, men på starten og midten av dagen er det gruppesamtaler. I forbindelse med turer, arrangementer og praksis jobber vi i team.I vårsemesteret er det praksis en dag i uken med mulighet for å foreslå en ønsket praksisplass.

  Opptakskrav

  Du må være 18 år eller eldre i opptaksåret for å kunne bli tatt opp som elev.

  Opptaksinformasjon

  Inntaksreglement for Bibelskolen i Trondheim(Bit)

  Vedtatt av styret ved Bibelskolen i Trondheim. Sist oppdatert i oktober 2018.

   

  1. Inntaksområde

  Bibelskolen i Trondheim har hele landet som inntaksområde.

   

  2. Inntakskrav

  a) Søker må fylle 18 år i opptaksåret.

  b) Søkere til 2.året må ha gjennomført 1.året ved BiT, eller

  tilsvarende bibelskole(må dokumenteres).

   

  3. Prioriteringsliste

  Ved oversøkning gjelder følgende prioriteringer:

  1. Medlemmer i Betel Trondheim, prioritert etter innmeldingstidspunkt.
  2. Andre søkere tas inn ut fra søknadstidspunkt.

   

  4. Søknad

  Søknad om inntak skal sendes på skolens fastsatte søknadsskjema.

  Søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside.

   

  5. Søknadsfrist

  Skolen har fortløpende inntak.

   

  6. Behandling av søknad

  Søknadene blir behandlet fortløpende, og inntak eller avslag om plass skjer

  etter hvert som søknadspapirene er komplette.

  De som søker etter at elevtallet er fulltallig, vil få mulighet til å stå på venteliste. Disse søknadene vil bli

  behandlet i henhold til punkt 3, og inntak vil skje etter hvert som det blir plasser ledig. Søkere på en evnt.

  venteliste har kun mulighet for inntak dersom noen trekker seg fra plassen sin før 1. oktober.

   

  7. Inntaksperiode

  Skolen åpner opp for søknader fra 1.oktober for Augustopptak.

  Siste frist for inntak er 1.oktober.

  Det vil ved ledige plasser ved skolen kunne åpnes opp for inntak av nye elever f.o.m 1. januar.

  Antall ledige plasser i januar, blir fastsett av rektor hvert år.

  Januaropptak starter 1.oktober foregående kalenderår.

  Siste frist for inntak vil da være 30. mars.

   

  8. Klagerett og ankemulighet

  Rektor gjør vedtak om inntak i henhold til inntaksreglene.

  Beslutning om inntak eller avslag på plass er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2, og kan påklages.

  Klageretten fremgår av Forvaltningsloven kap VI. Klageinnstans er Departementet v/ Fylkesmannen.

  Læringsutbytte

  Etter ett år på Bibelskolen i Trondheim skal du ha tillegnet deg grunnlegende kunnskaper om Bibelen og ha fått erfaring med å praktisere nestekjærlighet i team. Det som er nyttig for både arbeidsliv og samfunnsengasjement gjennom frivillige organisasjoner.

  Anbefalt forhåndskunnskap

  Det stilles ingen krav til forhåndskunnskap.

  Karrieremuligheter

  Bibelskole vil være særlig relevant for deg som kan tenke deg å jobbe i menighet, for eksempel med barne- og ungdomsarbeid. Du får også en smakebit på misjon, omsorgsarbeid, nødhjelp og bibelstudier som kan gi motivasjon til videre spesialisering innenfor disse fagfeltene.