Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Campus Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Dette kurset vil gi deg en evne til å forstå og reflektere rundt en bruksgruppes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering.

Emnet gir fordypning i innregnings- og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk samt gir basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundamentet for finansregnskapet.

Etter endt kurs vil du kunne utarbeide regnskap, avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering for AS, samt kunne redegjøre for de mest sentale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler. I tillegg vil du bli godt kjent med det konseptuelle rammeverket til IFRS.

Studiets oppbygging

Sentrale skattemessige vurderingsregler

Beregning av utsatt skatt

Internasjonal regnskapsregulering

Regnskapsteori