Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Campus Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Lær deg å drøfte og løse konkrete problemstillinger knyttet til god yrkesutøvelse og regnskapsføringsskikk. Dette kurset er obligatorisk for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører.

Dette kurset er obligatorisk for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Gjennom kurset vil du tilegne deg kunnskap om lovkravene for å praktisere som autorisert regnskapsfører, herunder kravene i god regnskapsføringsskikk. Du vil også få en bred innføring i grunnleggende kunnskap om vurdering og løsning av ulike etiske dilemmaer.

Studiets oppbygging

Lovreguleringen av regnskapsføreryrket

Hva som inngår i god regnskapsføringsskikk

Kravene til risikostyring

Etikk i regnskapsførerfaget og plikten til å rapportere mistenkelige transaksjoner

Verktøy som benyttes for å oppfylle kravene