Fakta

Sted:
Campus Oslo
Campus Trondheim
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Dette masterprogrammet skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenester. Her bygger du kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon. Voksende utfordringer i helse- og omsorgssektoren gjør behovet for endringskompetanse hos ledere stadig større. Med dette programmet skal ledere i kommuner og fylkeskommuner få kompetanse i å utnytte det brede handlingsrommet for forbedringer som står til rådighet innenfor rammebetingelsene gitt av politikk og forvaltning.

Du vil gjennom lederutvikling trenes i å praktisere ledelse i komplekse organisasjoner, som gjør det mulig å nå målene om kvalitet for brukerne og samtidig effektiv ressursutnyttelse.

Studiets oppbygging

Samling 1: Ledelse og tjenesteutvikling i helse og omsorg

Samling 2: Kompetanseutvikling, mestring og kontinuerlig forbedring

Samling 3: Organisering, digitalisering og samarbeid

Samling 4: Innovasjon og tjenestedesign

Samling 5: Forvaltning, pasientsikkerhet og kvalitet

Samling 6: Helseøkonomi, styring og forbedring

Undervisningsopplegg

På samtlige samlinger er det faglige diskusjoner, gruppe- og prosessarbeid, som er vesentlig for utviklingen av evnen til refleksjon og for å kunne prestere godt både på den individuelle eksamen så vel som prosjektoppgaven. Det er en forventning om at alle som går på programmet er tilstede og bidrar aktivt på samlinger.

Alle utdanninger innen