Master i Regnskap og Revisjon favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med inngående regnskapsforståelse får du en solid plattform, enten ambisjonen din er å få deg en spesialist- eller lederstilling.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Dette studiet gir deg dybdekunnskap om regnskap og revisjon – fagområder som er viktige ledelsesverktøy i dag.

Master i regnskap og revisjon er et toårig profesjonsstudium, med fokus på blant annet disse fagområdene:

  • Revisjon og regnskap: Du vil lære om revisjonsteori og metode, finansiell rapportering, og analyse av årsrapport.
  • Forretningsjus: Her vil du bli kjent med områder som er spesielt relevant for revisorer, samt emner som skatt- og avgiftsrett og selskapsrett.
  • Verdsetting: Du lærer blant annet teknikker for å vurdere lønnsomhet og anvende disse til verdsetting av foretak.

Kursene i økonomiske fag har forelesninger på norsk og på engelsk, mens kursene i juridiske fag gjennomføres på norsk.

Opptakskrav

Les mer om opptakskravene her

 

Muligheter i studietiden

Du kan tilpasse studiet etter dine interesser. Første studieåret har du mulighet til å ta valgkurs innen det fagfeltet du er mest interessert i.

Andre studieåret kan du velge mellom å reise på utveksling, fordype deg videre i ulike fagområder og/eller ta utvalgte kurs fra master i økonomi og ledelse for eksempel i finans, samfunnsøkonomi, logistikk eller strategi.

Les mer om vårt utvekslingstilbud

Karrieremuligheter

Målet med studiet er at du skal oppnå et høyt nivå av kunnskap innen regnskap og revisjon, med alle de mulighetene det åpner for både i Norge og internasjonalt. Kompetansen kan gi deg mange jobbmuligheter, for eksempel innen:

  • Revisjon og regnskap: Det er mange muligheter i revisjonsselskaper, men også i ulike økonomi- og business controller-funksjoner i både store og mellomstore selskaper.
  • Rådgivning: Kunnskap om foretaksstyring og økonomi er svært relevant i ulike rådgivningsmiljøer som bistår næringslivet med optimalisering av prosesser og forretningsdrift.
  • Strategi: Med en solid forretningsforståelse og strategikunnskap vi du ha muligheter til å jobbe med både forretningsutvikling og strategi, enten i spennende gründerbedrifter eller i større selskap.

 

Godkjenning som statsautorisert revisor

Dette studiet vil gi deg et solid faglig grunnlag i regnskap og revisjon som sammen med praktisk erfaring vil gjøre deg kvalifisert til å søke godkjen­ning som statsautorisert revisor.

En fullført master i regnskap og revisjon med karakter C eller bedre i alle fag er et av kravene for å oppnå godkjenning som revisor. I tillegg må du ha minst tre års variert praksis i revisjon av årsregnskap, bestått praksisprøve, god vandel og ha orden i egen økonomi.

Det er Finanstilsynet som gir godkjenning som statsautorisert revisor.

 

+1 MODELL

Har du allerede fullført og bestått en relevant mastergrad? Da kan du gjennom vår 1-årige +1 modell bygge på din eksisterende utdannelse for å få tittelen master i regnskap og revisjon. Enkelte må påregne å ta tilleggskurs, dette vurderes i behandling av søknad om opptak.

Les mer om +1 modellen

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo