Fakta

Sted:
Campus Oslo
Studietype:
Videreutdanning
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

7. februar 2024.

Om studiet

Dette kurset lærer deg å bli en effektiv leder i et dynamisk og stadig mer digitalisert forretningsliv, samt hvordan du bedre kan lede andre inn i den digitale tidsalderen.

Etter hvert som digitale teknologier utvikles, har tempoet, omfanget og kompleksiteten i endringene som oppleves i organisasjoner nådd enestående nivåer. Å utvikle evnene til å lede i den digitale tidsalderen er avgjørende for suksessen til både selskaper og ledere.

Å lede på digitaliserte arbeidsplasser krever både et «digitalt tankesett» angående teknologiske endringer og transformasjon, og forståelse for hvordan man kan tilpasse og flytte organisasjonen videre i flyktige, usikre, komplekse og tvetydige miljøer.

Ettersom endringssuksessen i stor grad avhenger av ansattes vilje og evne til å tilpasse seg, er en viktig komponent i ledelse også å formidle og støtte endring i teamene deres.

Ved å delta på dette kurset vil ledere utvikle kunnskap og ferdigheter til å lede mer effektivt i en tid hvor digitalisering og konstant endring er den nye virkeligheten. Videre vil de utvikle den innsikten som trengs for å overvåke sin egen lederatferd og teamresponser på denne atferden, slik at de er bedre i stand til å håndtere seg selv og andre uavhengig av hvor denne nye virkeligheten påvirker dem.

Ved å kombinere campusøkter og nettbaserte læringsprosesser, inkludert både individuelle og gruppebaserte øvelser, har dette kurset som mål å tilby en mer effektiv og praktisk tilnærming til undervisning.

Læringsutbytte

  • Fremtidens arbeidsplass: Store trender og utfordringer knyttet til ledende på digitaliserte arbeidsplasser og digitale transformasjonsinitiativer
  • Implementere smidig, digitalt teamarbeid
  • Hvordan proaktive innovasjoner innen jobbdesign kan utnyttes for å lette endringsprosesser
  • Digitale tankesett: hvordan både utvikle og utnytte tankesettene som trengs i organisasjonen
  • Aktivering av innovasjon og digital transformasjon: Hvordan ledere skaper det adaptive rommet som trengs for at læringen og innovasjonen som er nødvendig for at digital transformasjon skal blomstre
  • Utnytte digitale plattformer for å lede organisasjonstransformasjon