Fakta

Sted:
Campus Oslo
Studietype:
Videreutdanning
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

8. februar 2024.

Om studiet

Dette masterprogrammet gir grundig kjennskap til skatteavtalene og deres oppbygging, samt til norsk skattelovgivnings regler om internasjonale forhold.

Deltakerne lærer å analysere internasjonale skattespørsmål og forstå samspillet mellom nasjonal skatterett og skatteavtaleretten. Deltakerne får innsikt i skattedimensjonene ved internasjonale transaksjoner – og skatteplanlegging i internasjonale konserner.

Læringsutbytte

  • Hvordan tenker internasjonale foretak
  • Lokaliseringsstrategier, Konsernorganisering, Skatteparadiser
  • Skatteavtaler – oppbygging og anvendelse
  • Metodebestemmelser, Kreditregler, Utflytting
  • Uttak fra Norge
  • NOKUS, ”Fast driftssted”, Renter/Utbytte
  • Royalty, 183dagers-regel, Ikke-diskriminering