Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nett

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Bachelor i ernæring er et studium for deg som er opptatt av sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse og som vil studere ernæringsfag i et forebyggende perspektiv.

Med en bachelorgrad i ernæring fra AMH får du en praksisnær og teoretisk utdanning med fokus på helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Studiet gir kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og næringsstoffenes fysiologiske virkning i menneskekroppen. Sentralt i studiet er offisielle anbefalinger for ernæring og kosthold for å fremme helse og forebygge sykdom blant enkeltpersoner og hos befolkningen generelt. Innsikt i vitenskapelige metoder innen medisinsk og ernæringsvitenskapelig forskning er grunnleggende i fagområdet, hvilket knytter det nært opp mot andre medisinske fag.

I tillegg til den solide teoretiske plattformen utdanningen gir, vil studiet ha et anvendt perspektiv. Du vil gjennom studiet få grunnleggende kompetanse i forebyggende ernæringsarbeid, helsefremmende og sykdomsforbyggende kostrådgivning, samt helsekommunikasjon rettet mot ulike målgrupper på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

En bachelor i ernæring gir deg en bred grunnutdanning med spesifikk ernæringskompetanse som kan anvendes til forebyggende ernæringsarbeid i arbeidslivet, eller som grunnlag for videre studier.

Bachelor i ernæring tilbys som skolestudier og nettstudium. De to første semestrene i bachelorgraden tilsvarer årsstudium i grunnleggende medisin. Studenter kan fritt velge om de ønsker å ta første og/eller andre semester som skolestudier ved vår avdeling i Oslo eller i Spania – eller som nettstudier, uavhengig av hvor de velger å ta de to påfølgende årene. Nettstudenter som ønsker å ta deler av studiet som skolestudier i Oslo eller Spania må være oppmerksom på at dette kun er mulig ved studieoppstart i høstsemesteret. Nettstudiet støttes av obligatoriske samlinger en til tre ganger i året. Siste semester er det studentklinikk ved skolen i Oslo for alle ernæringsstudenter.

Oppstart


Oppstart nett: Vår og høst

Oppstart skole (Oslo og Spania): Høst

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ernæring (180 studiepoeng)

Alle utdanninger innen