Fakta

Sted:
Oslo
Spania
Nett
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Atlantis Medisinske Høgskole

19. desember 2023.

Om studiet

Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper i anatomi, fysiologi, sykdomslære og om medisinsk tenkemåte.

I løpet av to semestre lærer du om menneskekroppens oppbygning og funksjon, og du får en innføring i hvordan sykdom oppstår med kjennskap til forekomst, behandling og forebygging.

Studiet passer for deg som ønsker å ta et årsstudium i medisinske fag for å søke opptak til medisinstudiet ved vårt samarbeidsuniversitet i Slovakia, eller kiropraktikkstudiet ved vårt samarbeidsuniversitet i Wales. Studieprogrammet passer også for alle studenter som er nysgjerrige på helsefag, og personer som arbeider med medisinske spørsmål, kropp og helse.

Årsstudiet kan inngå som en del av oppbyggingen til en bachelorgrad ved norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds godkjenning av studiet som en del av graden. Studiet inngår også i bachelorgradene som tilbys ved AMH. Ved fullført årsstudium kan du søke deg inn på det andre året av våre bachelorutdanninger.

Studiets oppbygging

Årsstudium i grunnleggende medisin består av to emner fordelt på to semestre. Studiet tilbys ved alle våre tre avdelinger og du kan derfor velge mellom studiested Oslo, Spania eller nett. Du kan også ta hvert semester ved to ulike avdelinger dersom du ønsker dette. Nettstudenter som ønsker å gå over til skolestudier i Oslo eller Spania må være oppmerksom på at dette kun er mulig ved studieoppstart på høstsemesteret.

Studiet gir et godt grunnlag for å bygge på med videre utdanning, og gir en forsmak på helsefaglige studier for deg som er nysgjerrig på det medisinske fagområdet. Fullført årsstudium gir tilleggspoeng for opptak til annen høyere utdanning, som eksempelvis profesjonsstudium i medisin, farmasi, fysioterapi og sykepleierutdanning.

AMH samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Slovakia. Etter fullført årsstudium i grunnleggende medisin ved AMH kan du søke opptak til det seksårige profesjonsstudiet i medisin i Slovakia. Søkere må bestå en opptaksprøve i kjemi og biologi for å få tilbud om studieplass ved profesjonsstudiet. Årsstudiet ved AMH fungerer som et forberedende år og gir deg både medisinsk grunnkompetanse, og gode forutsetninger for å ta fatt på videre medisinstudier i utlandet.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av alternativene nedenfor:

Unntak fra krav om generell studiekompetanse
I særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse. Se vilkårene for slik dispensasjon her.

 

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i grunnleggende medisin (60 studiepoeng)

Alle utdanninger innen