Fakta

Sted:
Oslo
Spania
Nett
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Atlantis Medisinske Høgskole

25. januar 2023.

Om studiet

Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper i anatomi, fysiologi, sykdomslære og om medisinsk tenkemåte.

Du lærer om menneskekroppens oppbygning, får en innføring i hvordan sykdom oppstår og kjennskap til forekomst, behandling og forebygging.

Studiet retter seg primært mot:

- studenter med generell studiekompetanse, som ønsker en grunnleggende kompetanse i medisinske basalfag.

- studenter som ønsker et årsstudium i medisinske fag for å søke opptak til medisinstudier ved vårt samarbeidsuniversitet i Slovakia, eller kiropraktikkstudier i Storbritannia.

- studenter som ønsker en bachelorgrad. Studiet kan inngå som en del av oppbyggingen til en bachelorgrad ved norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds godkjenning av studiet som en del av en slik grad. Studiet inngår i bachelorgradene som tilbys ved AMH (ved fullført studium kan du søke deg videre på det andre året).

- personer som arbeider med medisinske spørsmål, for eksempel journalister, jurister, og ansatte innen helseadministrasjonen.

- studenter som trenger medisinske fag i forbindelse med en utdanning innen komplementær medisin.

Årsstudium i grunnleggende medisin består av to halvårsenheter og tilbys ved alle tre avdelinger ved AMH. Studenter kan derfor velge å ta hvert semester ved ulike avdelinger, dersom de ønsker dette. Nettstudenter som ønsker å gå over til skolestudier i Oslo eller Spania må være oppmerksom på at dette kun er mulig ved studieoppstart i høstsemesteret.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i grunnleggende medisin (60 studiepoeng)

Alle utdanninger innen