Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Studiet gir en innføring i de psykologiske basaldisiplinene; biologisk psykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi og utviklingspsykologi, og en innføring i psykologiens forskningsmetode og historie. I tillegg skal studiet gi en innføring i helsepsykologi og mestring, samt grunnleggende kunnskaper om de vanligste psykiske lidelsene.

Studiet gir i tillegg til grunnleggende kunnskaper innen psykologisk vitenskap, en forståelse for betydningen av psykisk helse og forebyggende innsats i samfunn og arbeidsliv, et perspektiv som er svært tidsaktuelt.

Studiet kan være aktuelt som valgfrie emner i en bachelorgrad, eller som supplement til annen utdanning for verdifull fagspesifikk tilleggskompetanse innen et bredt spekter av oppgaver i arbeidslivet, blant annet i offentlig forvaltning, helse- og skolevesen, så vel som i privat sektor.

Alle utdanninger innen