Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Videregående (privat)

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Jobber du med IT-utvikling men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med utvikling av IT, kan du ta fagbrev i IT-utvikler for praksiskandidater.

Fagbrev IT-utvikler for praksiskandidater

Hvem kan ta fagbrev IT-utvikler?

Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med IT-utvikling, kan du ta fagbrev i IT-utvikler for praksiskandidater. Før du kan gå opp til fagprøven i IT-utviklerfaget, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev som IT-utvikler.

IT-utviklere utfører en rekke oppgaver knyttet til utvikling og vedlikehold av IT-produkter og slike jobber finnes i mange ulike bedrifter. Som IT-utvikler kan du jobbe i bedrifter som lager programvare og systemer, som for eksempel apper, spill eller store IT-løsninger. Det er stor etterspørsel etter faglærte IT-utviklere innenfor flere bransjer.

  • Fagbrev i IT-utvikler passer for deg som har praktisk erfaring gjennom arbeide med utvikling og drift av IT-systemer, og som ønsker formell kompetanse.
  • Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til fem års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling.
  • Når du begynner på kurset trenger du ikke å allerede ha fem eller flere års erfaring. Hvis du for eksempel nå har arbeidet med barn og ungdom i fire år og ønsker å bruke ett år på å få fagbrev kan du starte på kurset allerede nå.

Hva lærer du?

På kurset lærer du å designe, utvikle og integrere løsninger for samfunn og bedrifter. Hovedoppgaven til en IT-utvikler er å utvikle ny programvare eller integrere systemer til eksisterende programvare. Som IT-utvikler vil du lære å være kreativ og tilpasningsdyktig. Det er viktig å kunne forme en idé ut i virkelighet, og tilpasse den etter kunders ønsker. Det finnes flere varianter av utvikling og man kan jobbe som både frontent-utvikler, backend-utvikler eller fullstack-utvikler.

For å prestere i faget bør du ha gode ferdigheter innen programmering og feilsøking. Du bør også være tålmodig og ha gode samarbeidsevner med andre utviklere.

Fagbrev i IT-utvikler har fire kjerneelementer:

  • Etikk, lovverk og yrkesutførelse
  • Kodeferdigheter og metode
  • Sikkerhet og personvern
  • Infrastruktur og arkitektur
  • Design, interaksjon og brukerdialog  

Eksamen

Før du kan gå opp til fagprøven i IT-utviklerfaget, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Eksamenen er fem timer skriftlig uten forberedelsesdel.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamenen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Velger du våre fleksible nettkursfor IT-utviklere får du tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, digitale møter eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Velger du klasseromskurs vil du få undervisning faste tider med fast faglærer, sammen med dine medstudenter i kursperioden.

Krav til praksis og fag

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Praksis skal vurderes opp mot kompetansemålene i læreplanen for VG3 i lærefaget. Det er fylkeskommunen som avgjør om den praksisen du har opparbeidet deg kan godkjennes.

Mer informasjon praksiskravet finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider under dokumentasjon for praksiskandidater. Du kan også lese mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert din realkompetanse. I særtilfeller kan fylket godkjenne kortere praksis.

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid ta eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året.

Lånekassen

Vi er godkjent av Lånekassen så du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 477 årstimer som tilsvarer 100 % studiebelastning dersom kurset gjennomføres på ett semester. Hvis kurset gjennomføres på to semestre tilsvarer det 57 % studiebelastning.