Hvorfor valgte du dette yrket?

– Som de fleste som utdanner seg til et yrke, så har jeg en spesiell interesse for det jeg holder på med. Jeg ønsker å delta i samfunnsdebatten gjennom kunsten min. Jeg vil fortelle noe. Det fine med kunst, er at den ytrer seg på andre måter enn i den tradisjonelle verbale diskusjonen. Gjennom visuelle virkemidler ønsker jeg å stille spørsmål, mer enn det å påstå noe.

Jeg fokuserer på mennesker i ulike livssituasjoner og brenner for at alle mennesker skal bli møtt med samme respekt i samfunnet. Mennesker jeg møter, relasjoner og urettferdighet motiverer meg til å lage kunst, og særlig mennesker og grupper som ikke alltid roper høyest. Dette er min kunstneriske agenda, og den viser seg på ulike måter. Mest gjennom video og film, men også kunstnerbøker og utstillinger som viser mer av prosessen.

Image
Videokunstner Anne Tveit Knutsen sitter ved skrivebordet under en trapp og skriver på manuell skrivemaskin
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Hva jeg gjør i løpet av dagen, varierer veldig med hvilken fase av prosjektet jeg er i. Når jeg jobber med film, samarbeider jeg med et filmselskap. Jeg står da for idé og regi, mens andre står for de mer tekniske oppgavene som lyd og filming. Sammen med teamet reiser jeg ut på filmopptak. Etter filmingen bearbeider jeg materialet, for å planlegge hvilke scener som skal være med. Da bruker jeg verktøy som Photoshop, Premiere og skissebøker.

Jeg jobber innenfor sjangeren kunstdokumentar. Siden jeg jobber mye med mennesker, har noen av mine påbegynte filmprosjekter blitt satt på vent på grunn av koronasituasjonen. I fjor vår var jeg kommet til en milepæl i mitt kunstnerskap, hvor jeg hadde opparbeidet en god del verk, som jeg ønsket å samle i en bok. Gjennom denne kunstnerboken ønsker jeg å gi leseren muligheten til å se arbeidene mine i en ny kontekst. Her gir bokformatet muligheter som film og video ikke gir.

I disse dager jobber jeg mest med å klargjøre og ferdigstille arbeidene som skal vises i utstillingen. Jeg har laget en modell av utstillingsrommet, slik at jeg kan teste ut ulike løsninger i forkant av selve monteringen på kunstsenteret.

Ellers går en stor del av min kunsthverdag med til å skrive søknader om utstillingsplasser, stipend og prosjektstøtte.

Hva kreves for å kunne jobbe i yrket ditt?

– Først og fremst må en ha en kunstfaglig utdanning, i tillegg må man ha entusiasme og drivkraft for å lage og formidle kunst. Å jobbe som kunstner er mye hardt arbeid, og ingenting kommer gratis.

Hvem passer dette yrket ikke for?

– Yrket passer bare for dem som ønsker å ytre seg gjennom visuelle virkemidler, enten det er for å delta i samfunnsdebatten, si noe om livet, eller gi publikum en estetisk opplevelse. I dette yrket må man være villig til å jobbe mye.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker veldig godt friheten yrket gir; både til å kunne stille spørsmål og å si noe om tema jeg brenner for. Og dessuten friheten jeg stort sett har til å planlegge min egen arbeidsdag.

Hva liker du minst ved yrket ditt?

– Å skrive søknader er en viktig del av jobben, og selv om det er en klargjørende prosess i forhold til prosjektene mine, er det nok det som er det minst lystbetonte. Likedan det nødvendige regnskapet som alle selvstendig næringsdrivende må skrive.

Image
Videokunstner Anne Tveit Knutsen sitter ved skrivebordet foran laptopen og leser på et papir
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben til?

– Denne jobben passer for dem som er kreative, i form av å se muligheter, og ønsker å uttrykke seg visuelt. Innenfor kunstfagene er det veldig mange retninger og muligheter, video og film er én vei.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor dette yrket?

– Man kan jobbe med undervisning, og noen velger å ta et års pedagogikk i tillegg. Noen kunstnere tar også oppdrag gjennom eksempelvis Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle bæremeisen og Den kulturelle spaserstokken. Utsmykningsoppdrag, foredragsvirksomhet, selvpresentasjoner og intervjuer kan være eksempler på andre inntektskilder.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En jobb som kunstner gir sjeldent en full årslønn. Man er avhengig av stipender, og de aller fleste har andre jobber ved siden av.

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket?

– Det finnes ikke faste stillinger. Man må regne med å jobbe som selvstendig næringsdrivende og alltid lete etter inntektskilder. Om man jobber hardt, og virkelig utvikler de styrkene og mulighetene man har, så er det mulig å leve av kunst. Det er viktig å få mat på bordet, å leve av kunst, men like viktig er det å velge et yrke du kan leve for. Selv opplever jeg at jeg i stor grad både kan leve av og ikke minst for kunsten.

Tekst:
Hege Enersen Bjerkelien