Hvorfor valgte du dette yrket?  

– Valget har blitt til gjennom livet. Jeg er utdannet, og har jobbet som utøvende danser, koreograf og pedagog, og har alltid drevet med mange kreative uttrykk. I mange år ventet jeg på en åpenbaring på hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Jeg begynte å lete etter et yrke hvor jeg kan få brukt alle mine talenter, interesser, egenskaper og kunnskap, og kom fram til at det er regissør jeg er. Så etter at jeg sluttet som utøvende danser har jeg satset på videokunst. Å bruke video som uttrykk er på mange måter nært dans og handler om visuell formidling, satt sammen av bevegelser og bilder til lyd.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?  

– I og med at dans er mitt domene har det blitt mange dansevideoer. Jeg får stadig oppdrag fra dansemiljøet, men også fra andre hold i tillegg til egeninitierte prosjekter. Jeg er visuell og tenker og husker ofte i bilder, gjerne bevegelige bilder. Bildestrømmer kommer ofte når jeg hører musikk. Jeg går rundt med mange musikkvideoer oppi hodet som jeg gjerne skulle ha vist verden. På grunn av dette bruker jeg sjelden storyboard, med mindre ideen skal presenteres til en kunde eller samarbeidspartner.

Jeg jobber intuitivt og som oftest starter jeg med å lytte til musikk eller blir stimulert av livet i seg selv. Musikken kjøper jeg, får andre til å komponere eller finner noe på nett som er lovlig å bruke gratis. Selve redigeringen kan ofte være tidkrevende da det er mange valg å forholde seg til. Jeg har etter hvert laget meg en videobank hvor jeg kan hente fram gamle klipp og bruke i nye filmer, men som regel benytter jeg nytt materiale.

Å jobbe med kunst er ofte personlig. Jeg utleverer meg selv, egne tanker og idéer.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?  

– Å lage videokunst krever ingen formell utdanning, men det er en stor fordel å lære foto og filmteknikk. Det finnes tilbud på alle nivåer i Norge og utenlands. Jeg har ingen formell utdanning i videokunst, men har livets skole og en real dose kreativitet. Jeg vurderte lenge om jeg skulle ta en filmrelatert utdanning, men bestemte til slutt at jeg ville klare meg uten.

Mitt beste råd for karrierevalg er å finne ut hvem du er og hva du har anlegg for. Ikke velg yrkesvei etter hva du skulle ønske at du hadde vært. 

Hvem passer ikke dette yrket for?  

– Hvis en sikker inntekt er det viktigste så passer ikke dette yrket. Det er stor uforutsigbarhet og du bør være godt kjent med deg selv og vite at du kan håndtere økonomisk usikkerhet og idetørke. Er du ikke kreativ så er det umulig å satse som videokunster.

 Hva liker du best med yrket ditt?  

– Å kunne uttrykke meg og kommunisere noe jeg tror betyr noe. Jeg blir stadig påmint om hvor meningsfylt dette er for meg. Video kan være et lerret for tanker, holdninger og temaer, som kan gjøre en forskjell. Det jeg kanskje liker best er at med video kan jeg bruke hele livserfaringen min, vinkle både kamera og filmen slik jeg ønsker, og skape noe unikt. Jeg er fortsatt i etablering og det er man antagelig hele livet som videokunster. Jeg har brukt mye tid på å lære meg det fototekniske, bygge opp en kundebase og referanser.

 Hva liker du minst med yrket ditt?  

- Økonomisk usikkerhet. Jeg er aldri sikker på om jeg får nok oppdrag, om jeg får innvilget støtte, når jeg vil bli betalt og om jeg i det hele tatt vil få betalt. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?  

- Kreative personer som har et skapende behov og et ønske om å kommunisere.   

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

- Det er muligheter i TV, film og dokumentasjon. Jobbe med reklame-, musikk- og promoteringsvideoer og videoscenografi. Det er som oftest bakgrunn og spesialkompetanse som avgjør hvilke jobber du kan få.     

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?  

– Det varierer veldig. Jeg må forhandle om honorar fra jobb til jobb. Som videokunster kan du ikke forvente lønn de første årene, og selv er jeg avhengig av andre typer filmoppdrag og ekstrajobber. Til spesielt gode ideer er det mulig å få innvilget støtte fra ulike ordninger. I dag lever jeg cirka 70 % av videoproduksjon, men alle prosjekter er ikke direkte kunst. For å tjene til livets opphold tar jeg på meg mange ulike oppdrag, Jeg deler prosjektene inn i to bolker, de jeg tjener penger på og de som er rent kunstneriske og som jeg dessverre ikke tjener penger på per i dag. Håpet er å kunne livnære meg utelukkende som videokunster og regissør. 

 Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

- Det finnes ingen fast jobber som videokunstner. Jobbene er som regel noe du setter i gang selv eller blir engasjert av andre på prosjektbasis.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.